Gewasbescherming in de maisteelt: wat is er mogelijk?

Gewasbescherming in de maisteelt: wat is er mogelijk?

In grondwaterbeschermingsgebieden is het voorkomen van resten van gewasbeschermingsmiddelen in het grondwater nog belangrijker dan in andere gebieden. Wat is er mogelijk en wat draagt het project Boeren voor Drinkwater daar aan bij?

Bekijk hier het filmpje met de praktijkervaringen van akkerbouwer / loonwerker Henk Bronsvoort.

Overig nieuws

Gewasbescherming in de maisteelt: wat is er mogelijk?

Gebiedsbijeenkomsten Waterbeschikbaarheid tot nader order uitgesteld

De economiespecialist aan het woord

Gebiedsbijeenkomsten Waterbeschikbaarheid in Holten en Wierden gaan niet door!

Boeren voor Drinkwater op RTV Oost

Boeren zorgen voor schoon drinkwater

Agrariërs, Vitens, Provincie en LTO met elkaar in gesprek over problematiek in waterwinningen

Deelnemer Dubbink gaat over naar hooibouw

Vitens enthousiast over Nationaal Programma Landbouwbodems

Landelijke Versnellingstafel Landbouw geïnteresseerd in aanpak Boeren voor Drinkwater