Deelnemers

De ruim 100 deelnemers hebben allemaal grond in en rond de vijf kwetsbaarste drinkwatergebieden in Overijssel liggen: Archemerberg, Wierden, Hoge Hexel, Espelose Broek en Herikerberg-Goor.

Arjan Meutstege, Diepenheim

  • Deelnemer sinds: 2016
  • Intrekgebied: Herikerberg
  • Aantal melkkoeien : 90
  • Aantal stuks jongvee: 65
    Kg melk / koe 8400
  • Grond: 56 ha. gras en 12 ha. mais
  • Grond in intrekgebied: 3,5 ha.

Motivatie

“Een gezonde bodem is zeer belangrijk, dat moeten we behouden en ook doorgeven aan de volgende generatie. Door een gezonde bodem wordt de benutting van meststoffen veel beter en dat levert uiteindelijk geld op”.

“Als boer moeten we ook bijdragen aan een beter milieu. Als we het goed doen voor ons bedrijf doen we het ook goed voor het milieu. Het begint bij bewustwording: weten wat je doet en wat je kan doen! Daarom doe ik graag mee aan Boeren voor Drinkwater: het is een leerproces, je ziet bij anderen vaak hoe het anders kan. ”

“Wij hebben maar een klein deel van de grond in het intrekgebied Herikerberg liggen. We passen daar vruchtwisseling toe: snijmaïs wisselen we af met gras voor stalvoedering. Dat helpt om het organische stofgehalte op peil te houden en bovendien hebben we zo een hoge opbrengst per hectare. We willen de maïs eigenlijk nog gerichter bemesten via rijenbemesting, maar dat kan onze loonwerker (nog) niet”.

“Door de verplichte inkrimping van de veestapel en wat extra grond in gebruik zijn we nu zelfvoorzienend wat ruwvoer betreft. Daardoor kunnen we nu een deel van de zomer beweiden. En we hebben voldoende mestopslag om op de meest gunstige tijdstippen mest te kunnen uitrijden. Ook dat zijn zaken die structureel helpen bij een betere mineralenbenutting”.