Deelnemers

De ruim 100 deelnemers hebben allemaal grond in en rond de vijf kwetsbaarste drinkwatergebieden in Overijssel liggen: Archemerberg, Wierden, Hoge Hexel, Espelose Broek en Herikerberg-Goor.

Henk Ramerman, Lemele

  • Deelnemer sinds: 2011
  • Intrekgebied: Archem
  • 140 zoogkoeien
  • 220 stuks jongvee en stieren tot 6 mnd
  • Grond: 50 ha. gras en 10 ha. mais
  • Grond in intrekgebied: 20 ha.

Motivatie

Henk Ramerman heeft een bedrijf met zoogkoeien en ligt met de grond deels in het intrekgebied Archem. De zoogkoeien (vooral van het ras Piëmontese) krijgen geen krachtvoer, alleen een mineralensupplement. De koeien staan in een potstal (hellingstal) op stro. Door het gebruik van vaste mest over een periode van al meer dan 20 jaar is het organische stof gehalte van de grond behoorlijk hoger geworden en daardoor ook minder droogtegevoelig. Verder wordt heel weinig kunstmest gebruikt, ook om voldoende structuurrijk ruwvoer voor de koeien te krijgen. Hierdoor is het N-overschot op de mineralenbalans klein.

Op de Lemeler Es teelt ook Ramerman snijmaïs. “Grasland is op mijn percelen daar niet eens mogelijk, vanwege de vele zwerfstenen. Bovendien is weiden en maaien op die percelen op afstand niet erg praktisch. We proberen wel zo weinig mogelijk te spuiten in de maïs. Daarvoor is het belangrijk de onkruiddruk laag te houden. Dat begint in ons geval al met opletten wat je aan onkruidzaden aanvoert met het stro. Wij kopen alleen stro van schone percelen en doen het persen zelf”.

“Ik denk dat de komende jaren een verdere verbetering nog mogelijk is en dat de nitraatgehaltes in het grondwater verder zullen dalen. Maar dan moet eigenlijk wel iedereen die grond heeft in het intrekgebied meedoen. Juist bij percelen die tijdelijk verhuurd worden aan iemand die niet in de streek woont, zie je soms gekke dingen”.

“Er komen hier ’s zomers ontzettend veel fietsers langs, we liggen aan wel 6 fietsroutes. Dan moet je je zaken op orde hebben en uitleggen wat je aan het doen bent”.