Deelnemers

Alexander Maassen van den Brink, Wierden

  • Deelnemer sinds: 2011
  • Intrekgebied: Wierden
  • Aantal melkkoeien: 90
  • koe 65 stuks jongvee
    9200 kg melk
  • Grond: 43 ha. gras en 10 ha. mais
  • Grond in intrekgebied: ha.

Motivatie

“In eerste instantie stond ik niet te springen om mee te doen. Toen ik me in het project verdiepte, zag ik toch interessante aanknopingspunten. Het was de initiatiefnemers niet alleen te doen om milieuwinst, maar ook om betere bedrijfsresultaten”.

“De gewenste 50 milligram nitraat per liter grondwater hebben we nog niet bereikt, en dat is hier ook wel moeilijk vanwege de droogtegevoeligheid van de grond. Maar we hebben wel een trend in de goede richting in gang gezet. En volgens de berekeningen hou ik € 1.000 per jaar meer over. Dat is serieus geld”.

De afgelopen jaren heeft Alexander een aantal zaken aangepast in de bedrijfsvoering: “We zijn begonnen met het wiedeggen van het grasland in het voorjaar. Dat helpt om het bodemleven wakker te schudden en geeft een mooie dichte graszode. Verder bekalken we jaarlijks het grasland met schelpenkalk. Dat heeft een mooie geleidelijke werking en heeft als voordeel dat ik het gewoon zelf met de kunstmeststrooier kan toedienen. Een goede pH van de bodem is belangrijk voor het bodemleven. En het gras lijkt makkelijker te groeien als de bodem goed functioneert”.

“Bij de mais wordt wisselteelt toegepast: na de mais verbouwt hij drie tot vier jaar gras. “Ook dat helpt om mineralen beter te benutten. Het eerste jaar na het scheuren van het grasland gebruik ik geen drijfmest. De eerste paar maanden groeien de maisplantjes op Mais-Map. Daarna komt er voldoende stikstof en fosfaat vrij uit de verterende graszode”. De komende jaren is nog verbetering mogelijk door te investeren in graslandvernieuwing, met name bij enkele oudere percelen die van een buurman zijn gekocht.