Organisatie

Het project werd aangestuurd door een projectgroep met de provincie Overijssel, Vitens en LTO Noord. De uitvoerende partijen zijn Royal Haskoning DHV, Wageningen University & Research (WUR), Countus, DLV Advies, HLB Onderzoek en Advies, CLM en Stimuland. Onderstaande personen hebben meegewerkt aan het project ‘Boeren voor Drinkwater’:

Opdrachtgevers

 • Bas Agerbeek
 • Beleidsontwikkelaar, voorzitter
 • "We gaan voor schoon grondwater en een duurzame bedrijfsvoering"
 • Gerdien Martens
 • Omgevingsmanager
 • “Samen kom je verder: waterbedrijf én agrarische bedrijven.”
  Portefeuillehouder
 • "Wij vinden dat deze resultaten ook de aandacht van de politiek verdienen."

Project Consortium

 • Koos Verloop
 • Onderzoeker
 • “Bemesting, bodem en water: dat zijn de sleutelbegrippen.”
 • Riek van der Harst
 • Communicatie
 • "Zo'n mooi project verdient aandacht"
 • Sjoerd Roelofs
 • Bedrijfsadviseur melkvee
 • Tom Baak
 • Bedrijfsadviseur melkvee
 • Tom Ploeger
 • Bedrijfsadviseur melkvee
 • Jannes Jansen
 • Adviseur Mest & Mineralen
 • Gerwin Altena
 • Medewerker Financieel Management
 • Albert Wolfs
 • Teeltadviseur akkerbouw