Deelnemers

Arjan Waalderink, Wierden

  • Deelnemer sinds: 2012
  • Intrekgebied: Wierden
  • Aantal melkkoeien: 110
  • Aantal stuks jongvee:60
    Kg melk / koe 8700
  • Grond: 32 ha. gras en 8 ha. mais
  • Grond in intrekgebied: 37 ha.

Motivatie

Arjan Waalderink gaat voor rendement. “Ik vind het een uitdaging om te gaan voor het maximale saldo. Het komt allemaal erg nauw. Met een robot moet je boven op je dieren zitten, als er iets niet loopt moet je het direct aanpakken”. Maar rendement is niet het enige: “Ik hecht veel waarde aan het goed omgaan met de grond en de dieren. We moeten zuinig zijn op onze grondstoffen en met respect voor bodem en dieren”.

Terwijl voorheen de koeien het hele jaar op stal stonden, wordt sinds 2016 weer beweiding toegepast, in combinatie met melkrobots. “Dat heeft voor- en nadelen. Beweiding is wel beter voor de benen en de klauwen van de koeien, maar ik heb nu wel minder mogelijkheden voor vruchtwisseling met maïs”.

Vanwege de slechte draagkracht van de bodem op een aantal percelen heeft Arjan er voor gekozen het gras niet meer te laten hakselen door de loonwerker. “Minder zware machines zorgt ervoor dat de zode beter in stand blijft en onkruid minder kans krijgt. Verder hebben we goede ervaring met wied-eggen in het grasland om sommige onkruiden te bestrijden. Dan hoef je ook niet meer te spuiten”.

“Bij de snijmaïsteelt hebben we geëxperimenteerd met onderzaai van gras, om de stikstofuitspoeling te beperken. Dat ging echter niet goed”.

Al met al is het N-overschot per hectare de laatste jaren behoorlijk gedaald. ”We zijn er nog niet, maar we zijn op de goed weg”.