Deelnemers

Bert Lammersen, Hoge Hexel

  • Deelnemer sinds: 2017
  • Intrekgebied: Hoge Hexel
  • 76 stuks vleesvee
  • Grond: 10 ha. mais
  • Grond in intrekgebied: 10 ha.

Motivatie

Bert Lammersen heeft een baan elders en heeft het bedrijf zo ingericht dat dat ook kan. Hij heeft  alleen vleesvee en snijmais.
“Wij telen al 20 jaar mais op de zelfde percelen en proberen dat zo goed mogelijk te doen. Door de scherpere mestwetgeving kunnen we steeds minder mest gebruiken. Dat wordt hier op de zandgrond echt een probleem. Het project richt zich vooral op nitraat, maar bij ons krijgen we een fosfaattekort. Dat wordt echt een probleem. In dit project hoop ik te leren hoe ik hier het beste mee om kan gaan. Verder hoop ik dat onze ervaringen dan ook doordringen tot de beleidsmakers”.