Deelnemers

Bram Egberts, Hoge Hexel

  • Deelnemer sinds: 2012
  • Intrekgebied: Wierden
  • 85 melkkoeien, 9000 kg melk/koe
  • 65 stuks jongvee
  • Grond: 36 ha. gras en 7 ha. mais
  • Grond in intrekgebied: 32 ha.

Motivatie

Het melkveebedrijf van Bram Egberts ligt niet alleen in een intrekgebied voor drinkwaterwinning, maar ook nog eens vlak bij een Natura-2000 gebied. “Dit is een echt gezinsbedrijf, iedereen helpt mee. De boerderij is van na de oorlog en sinds die tijd in bezit van de familie, en we willen hier ook graag blijven boeren, ondanks de beperkingen. Daarvoor moet je laten zien dat je duurzaam boert en de kringlopen op orde hebben”.
Dat was de belangrijkste reden om vanaf 2012 al mee te doen aan het project Boeren voor Drinkwater. “Bovendien kun je zo extra kennis opdoen en ervaringen met collega’s delen. We zien dat de afgelopen jaren de mineralenverliezen zijn afgenomen en het bedrijfsresultaat toeneemt, en we blijven verbeteren. Met deze groep boeren kunnen we laten zien dat het wel kan”.
De ligboxenstal is aan vervanging toe, maar de nieuwbouwplannen zijn even uitgesteld omdat nog niet duidelijk is hoe de herinrichtingplannen voor het gebied vorm gaan krijgen. “Voordeel daarvan is wel dat mijn kostprijs laag is, zelfs afgelopen jaar met de slechte melkprijs hebben wij aan al onze financiële verplichtingen kunnen voldoen. Komend jaar is er duidelijkheid over de fosfaatrechten  en zal zeer waarschijnlijk een nieuwe stal  verreizen op ons erf”.
“In 2016 was ons N-overschot op de bodem één van de laagste van alle deelnemers. Daar zijn we trots op maar dat zouden we ook graag “uitbetaald “ zien in de vorm van een extra beloning of extra ontwikkelruimte, maar daar schort het op dit moment nog aan bij de beleidsmakers”.