Deelnemers

Edwin Jansen, Notter

  • Deelnemer sinds: 2016
  • Intrekgebied: Wierden
  • Aantal melkkoeien : 85
    8200 kg melk / koe
  • Aantal stuks jongvee: 55
  • Grond: 36,5 ha. gras en 8,5 ha. mais
  • Grond in intrekgebied: 1 ha.

Motivatie

Op het bedrijf van Edwin Jansen is de laatste jaren veel gebeurd. “Vijf jaar geleden is de ruilverkaveling hier afgerond waardoor onze verkaveling gunstiger is geworden. We hebben veel grasland vernieuwd, oude gebouwen gesaneerd, een nieuwe jongveestal met ruime mestopslag gebouwd, de melkveestal gereviseerd en een bestaande vleeskuikenstal omgebouwd voor scharrelvleeskuikens. Nu kunnen we verder optimaliseren. Dat moet ook wel, want omdat we steeds minder mogen bemesten wordt het steeds lastiger om de bodemvruchtbaarheid op peil te houden. Dan wordt een efficiënte benutting van mineralen nog belangrijker”.

“Omdat de verkaveling is verbeterd, zouden we de koeien ook weer kunnen weiden. Met hulp van een weidecoach probeer ik dat in de toekomst op te pakken. Het fosfaatgehalte in het krachtvoer kan dan misschien ook verder omlaag”.

“Ik heb één perceel snijmaïs van 2 hectare op de huiskavel. Die kan ik mooi rouleren met het grasland. De rest ligt op afstand, daar teel ik ieder jaar maïs”.

“De grondwaterkwaliteit is nooit een echt aandachtspunt geweest voor ons. Onze grond ligt grotendeels net buiten het intrekgebied. Je moet hier verschillende belangen goed afwegen. Maar als minder nitraatuitspoeling kan in combinatie met een beter bedrijfsresultaat, dan heb je echt een win-win-situatie”.