Deelnemers

Erik Immink, Lemele

  • Deelnemer sinds: 2017
  • Intrekgebied: Archem
  • 90 melkkoeien, 9600 kg melk /koe
  • 60 stuks jongvee
  • Grond: 36 ha. gras, 7 ha. mais, 6 ha. natuurgras
  • Grond in intrekgebied: 11,5 ha.

Motivatie

Erik Immink heeft recent wat meer grond in gebruik gekregen op de Lemeler es, in het intrekgebied Archem. “Het hele nitraatgebeuren was een beetje ver-van-mijn-bed show, maar nu wil ik me daar wel meer in verdiepen. De voeding van de koeien heb ik al aardig op orde, daar valt niet veel meer aan te verbeteren, denk ik. Maar de bemesting kan nog wel beter, daar is nog winst te behalen. Sinds een aantal jaren werk ik met behulp van GPS als stuurhulp om nauwkeuriger zowel kunstmest als drijfmest te kunnen toedienen. Dan kun je overlap voorkómen en de kopakkers minder bemesten. Ik wil aan de slag met perceelsgerichte bemesting, zodat ik de drijfmest effectiever kan inzetten. Door een andere collega hier in de buurt ben ik gevraagd om mee te doen aan dit project en dat doe ik graag. Ons bedrijf is vrij intensief, we produceren ruim 20.000 kg melk per hectare. Dan moet je eruit halen wat er in zit, en ik wil constant bij leren.