Deelnemers

Erik Jansman, Luttenberg

  • Deelnemer sinds: 2015
  • Intrekgebied: Archem
  • Aantal melkkoeien: 80
  • Aantal stuks jongvee: 35
    Kg melk / koe 9000
  • Grond: 31 ha. gras
    14 ha. mais
  • Grond in intrekgebied: 14 ha.

Motivatie

Erik Jansman doet nu een paar jaar mee in het project Boeren voor Drinkwater, vooral om bij te leren. “Bodemvruchtbaarheid ben ik altijd al mee bezig geweest, maar nu je minder mest mag gebruiken komt dat steeds nauwer. De ontwikkelingen gaan snel, je moet op de hoogte zijn en op tijd corrigeren waar dat nodig is”.

“In 2016 hebben we een potstal gebouwd voor de drachtige koeien. Dat bevalt prima, de koeien doen het er goed. Bovendien hebben we zo naast de drijfmest van de koeien die aan de melk zijn, ook mooie vaste mest. Als de potstal geleegd wordt, laat ik de mest nog een jaar composteren aan de bult. De compost gebruik ik dan in het voorjaar op het grasland om het organische stofgehalte te vergroten”.

Ook de vochtvoorziening houdt Erik goed in de gaten: “In periodes met droogte mest uitrijden heeft altijd risico op verbranding van de zode en meer ammoniakemissie. Dan combineer ik mest uitrijden met beregenen en laat soms ook extra water in de put lopen om de mest te verdunnen”.

“Bij de snijmaïsteelt op de Lemeler Es gaan we komend jaar drijfmest in rijenbemesting toepassen. En op gescheurd grasland komt helemaal geen mest meer. Het afgelopen jaar hadden we toevallig twee percelen met snijmais naast elkaar, waarvan de één daarvoor grasland was geweest dat we gescheurd hadden. Dan zie je pas echt het verschil: door de stikstofnalevering stond de maïs er op het gescheurde perceel veel beter bij”.