Deelnemers

Erik Rensen, Holten

  • Intrekgebied: Holten
  • 75 melkkoeien
    8000 kg melk /koe
  • Aantal stuks jongvee: 65
  • Grond: 29,5 ha. gras en 5,5 ha. mais

Motivatie

Het mooie aan dit project vindt Erik Rensen dat je continu bijleert. Daarbij gaat het niet altijd om grote, schokkende veranderingen: “Kleine technische verbetering kosten niet veel maar brengen wel wat op. De ambitie is en blijft om stap voor stap resultaten te verbeteren en meer rendement te halen en dat is uiteindelijk ook goed voor het milieu. Je moet investeren in verbeteringen om tot resultaat te komen”.

Zo wordt bij graslandvernieuwing van de veldpercelen een jaar maïs geteeld. Op het gescheurde grasland wordt geen organische mest toegediend, alleen kali wordt bijgestrooid. “Eerst denk je: kan dat wel goed gaan? Maar het kan prima! En er is mest over voor de andere (gras-)percelen.”

Vooral de brede begeleiding ziet hij als een pré. Zowel  bedrijfseconomisch als mineraaltechnisch worden de verschillende maatregelen doorgenomen. “En je leert heel veel van andere deelnemers”
Eén van de maatregelen die Rensen nog wil doorvoeren is om via rode klaver in de maaipercelen de stikstofefficiëntie nog verbeteren.

“Er valt nog genoeg te winnen, zoals qua rendement als financieel!”