Deelnemers

Gerrit Kippers, Wierden

  • Deelnemer sinds: 2010
  • Intrekgebied: Wierden
  • Aantal melkkoeien : 100
  • 7800 kg melk /koe
  • Grond: 34 ha. gras, 8 ha. mais, 6 ha. natuurgras
  • Grond in intrekgebied: 45 ha.

Motivatie

Kenmerkend voor de bedrijfsvoering van Gerrit Kippers is eenvoud: een overzichtelijke ligboxenstal, geen melkrobots, de jongvee opfok uitbesteed en een minimaal werktuigenpark. “Ik wil ook niet uitbreiden, de 100 melkkoeien die ik nu melk zijn voor mij voldoende. Dat kan ik zelf goed overzien”.

Gerrit Kippers is al sinds het begin van het project actief deelnemer. “Het is belangrijk om de effecten van verschillende bedrijfsvoeringsmaatregelen te laten zien in dit project. Daarom is de berekening van het N-overschot per hectare belangrijk. Het nitraatgehalte in het grondwater hebben we niet direct invloed op, dat hangt ook van andere omstandigheden in het gebied af. Meer inzicht daarin zou zeer wenselijk zijn”.

Bedrijf Kippers ligt op bijzonder droogtegevoelige, lichte zandgrond met een vrij laag organische stof gehalte. Het grondwater zit hier op 3 meter diepte. “Dat is voor ons een wezenlijke beperking in de bedrijfsvoering. Vanuit het grondwater komt geen vocht voor de gewassen beschikbaar (geen capillaire opstijging), dus we zijn erg afhankelijk van de neerslag. Een beregeningsinstallatie hebben we ook niet. Dat betekent dat we in droge jaren minder gewasopbrengsten hebben en relatief meer mineralenverliezen”.

“De maïs telen we ieder jaar op de zelfde percelen. Wat we wel doen is vroeg zaaien en vroeg oogsten van de mais, zodat we na de oogst nog Italiaans raaigras als ‘vanggewas’ kunnen zaaien. Zo beperken we de mineralenverliezen in de herfst en proberen we het organische stofgehalte van de grond te verhogen”.