Deelnemers

Gerrit Klaasses, Holten

  • Deelnemer sinds: 2011
  • Intrekgebied: Espelo
  • Aantal melkkoeien: 130
  • Kg melk / koe: 9700
  • Grond: 34 ha. gras en 6 ha. mais
  • Grond in intrekgebied: 40 ha.

Motivatie

“We hebben al heel lang een studieclub hier in de buurt die zich vooral bezig houdt met bemesting en mineralenbeheer. Bijna iedereen doet nu mee aan Boeren voor Drinkwater. Het levert me veel kennis en praktische tips van andere boeren op”. “De voeding van de koeien hebben we goed voor elkaar. Dat zie je terug in het hoge benuttingspercentage in de Kringloopwijzer. Overigens helpt daarbij ook dat we de jongvee-opfok uitbesteed hebben. De graslandopbrengst kan nog wel wat beter. We gaan kijken of we de verdeling van de mest over de percelen nog gerichter kunnen doen. Maar al met al hebben we de doelstelling van 100 kg N-overschot per hectare al bijna gehaald”.

De snijmaïs wordt uit praktisch oogpunt al jaren op de zelfde percelen geteeld, die verder van huis liggen. “We zijn wel heel precies aan de maïsteelt: sinds een aantal jaren doen we drijfmest in rijenbemesting, en we zien dat de nu de zelfde opbrengst halen met 30 m3 mest per hectare als vroeger met 50 m3 mest per hectare. We gebruiken een wied-eg om de onkruiddruk te verminderen en onderzaai van gras om de mineralenbenutting te verbeteren. Helaas is die onderzaai niet altijd een succes, dat hangt ook van de weersomstandigheden af”.

Naast de bedrijfseconomische en milieuvoordelen is Klaases zich ook bewust van het positieve effect op het imago. “We verwerken een deel van de melk tot ijs, die we afzetten naar restaurants en campings in de buurt. Dan is het goed dat je kunt laten zien dat je bewust boert en je zaken op orde hebt”.