Deelnemers

Gerrit Veneklaas, Holten

  • Deelnemer sinds: 2011
  • Intrekgebied: Espelo
  • Aantal melkkoeien: 130
  • Aantal stuks jongvee:100
    Kg melk / koe 9000
  • Grond: 43 ha. gras en 10 ha. mais
  • Grond in intrekgebied: 45 ha.

Motivatie

Gerrit Veneklaas heeft op de huiskavel te maken met relatief lage natte zandgrond met hier en daar zelfs nog veenresten (verder van de weg). De maïs wordt geteeld op twee vaste percelen die veraf liggen, en verder wordt gerouleerd en gecombineerd met graslandvernieuwing. “Na 10-15 jaar moet de grasmat op deze lage grond een keer vernieuwd worden en dan teel ik eerst een jaar maïs. Dan hoeft er ook geen drijfmest op voor de maïs”.

Veneklaas heeft ook geëxperimenteerd met gras onderzaai in de maïs, maar dat was geen succes. Het zaaien van het gras en van de maïs kon niet uitgevoerd worden door één loonwerker. Dat werden dus twee verschillende werkgangen, waarbij de werkbreedtes van de graszaaimachine en de maïszaaimachine verschillend waren. Dat gaf veel schade. “In het project gaan we samen met de loonwerkers kijken of we daar een oplossing voor kunnen vinden”.

Veneklaas doet al lang mee in het project, en waardeert de begeleiding. “Met elkaar wijzer worden, daar gaat het om. En met de kringloopwijzer kun je ook aan de buitenwereld laten zien dat je zuinig werkt”.