Deelnemers

Gezino Engberts, Markelo

  • Deelnemer sinds: 2012
  • Intrekgebied: Herikerberg, en klein deel in Holten
  • 175 melkkoeien, 9000 kg melk /koe
  • 160 stuks jongvee
  • Grond: 50 ha. gras en 5 ha. mais
  • Grond in intrekgebied: 30 ha.

Motivatie

Het melkveebedrijf van de familie Engberts is in 2011 verplaatst naar een geheel nieuwe bedrijfslocatie en daarbij flink uitgebreid. Dat gaat gepaard met de nodige groeistuipen. “De melkproductie per koe was onderuit gegaan, maar dat hebben we de laatste paar jaar weer recht kunnen trekken. De oppervlakte grond is nog steeds aan de krappe kant voor onze veestapel, daarin willen we nog verder groeien. Pas als die verhouding goed is, kun je echt optimaal werken”.

“Je moet aan alle, ook de kleine, knoppen draaien om te zoeken naar verbeteringen. Het mooie van dit project is dat een betere mineralenbenutting hand in hand gaat met een beter rendement. Dat is voor mij maatschappelijk verantwoord ondernemen”.

Gezino is mais gaan verbouwen op gescheurd grasland zonder drijfmestgift, alleen met rijenbemesting met stikstofkunstmest. “Daardoor kun je veel gerichter bemesten en beperk je de mineralenverliezen. Uit de oude graszode die verteerd komen voldoende mineralen vrij voor de mais”.

“We hebben altijd al veel tijd besteed aan beweiding. Het is nog een beetje zoeken wat het beste beweidingssysteem is op deze locatie in combinatie met robot melken. Daar valt de komende jaren nog winst te behalen”.

“De doelstelling wat betreft N-overschot per hectare hebben we al gehaald. Helaas blijkt dat nog niet uit de gemeten nitraatgehaltes. Dat zou kunnen liggen aan de exacte locatie van de meetpunten”.