Deelnemers

Harold Dubbink, Lemelerveld

  • Deelnemer sinds: 2010
  • Intrekgebied: Achemerberg
  • Aantal melkkoeien: 90
    8700 kg melk /koe
  • Aantal stuks jongvee: 54
  • Grond: 40 ha. gras en 9 ha. mais
  • Grond in intrekgebied: 18

Motivatie

Harold Dubbink is al vanaf het begin van het project, in 2010, deelnemer. Het streven naar  efficiënter voeren en bemesten sprak hem erg aan, in de eerste plaats om economische redenen, maar:  “Door efficiënt voeren, bemesten en beweiden, is er ook een positief effect op de milieubelasting. Het is goed om dat ook te laten zien. Door het gebruik van de kringloopwijzer en nitraatmetingen kan dat ook. Daarmee moeten we zeker doorgaan”.
In de snijmaïsteelt heeft hij in overleg met de adviseurs verschillende maatregelen toegepast, met wisselend succes: “We zijn een aantal jaren bezig geweest met onderzaai in de maïs. Geen enkele keer is het goed gelukt. De éne keer ontwikkelde het ondergewas zich onvoldoende, de andere keer verdroogde het volledig. Daar ga ik niet verder mee. In onze situatie werkt een nagewas (b.v. rogge) beter”.  Wel succesvol waren wiedeggen om de onkruiddruk te verminderen, en geen drijfmest meer toepassen op gescheurd grasland.
“Op termijn stap ik misschien helemaal af van het telen van snijmaïs. Maar dan moet ik wel op een andere manier meer energie uit gras kunnen halen voor de koeien. Gras drogen in plaats van inkuilen is een mogelijkheid die ik overweeg ”.