Deelnemers

Henk Bronsvoort, Holten

  • Deelnemer sinds: 2011
  • Intrekgebied: Espelo

Motivatie

“Mijn eigen akkerbouwbedrijf ligt eigenlijk nauwelijks in het intrekgebied. Wel heb ik veel percelen die ik erbij pacht en uitruil met veehouders in het gebied. Daar komt bij dat ik de gewasbescherming in loonwerk voor veel andere boeren doe. Dat is eigenlijk de belangrijkste reden om in het project mee te doen.”

“Als akkerbouwer ben ik gewend om heel zorgvuldig met de grond en de bemesting om te gaan. Een belangrijk aandachtspunt is voor mij het organische stof gehalte van de grond. Als die te laag is, krijg je onvoldoende opbrengsten, meer kans op droogteschade en meer mineralenverliezen. Dat is ook de reden dat ik een deel van de maïs oogst als MKS (MaïsKolvenSchroot). Dan blijft een groot deel van de stengel achter op het land, wat zorgt voor veel extra organische stof. Bovendien is MKS een prima voer voor de veehouders, heel geschikt als krachtvoervervanger”.

“Bij de gewasbescherming in de maïs doe ik zelf altijd standaard wied-eggen, een paar dagen na het zaaien. Bij verder schone, onkruidvrije grond kun je dan met een lagere dosering gewasbeschermingsmiddelen volstaan. Dat scheelt zomaar 20% of meer. Eigenlijk zou iedere veehouder zijn loonwerker opdracht moeten geven om dat zo te doen”. “Verder is goed materiaal belangrijk: anti-drift spuitkoppen en GPS-gestuurde apparatuur. Daarmee zorg je dat je alleen daar spuit waar het nodig is”.