Deelnemers

Henrian Heuver, Wierden

  • Deelnemer sinds: 2017
  • Intrekgebied: Wierden
  • 120 melkkoeien
  • 100 stuks jongvee
  • Grond: 53 ha. gras en 12 ha. mais
  • Grond in intrekgebied: 10 ha.

Motivatie

Henrian Heuver is sinds kort deelnemer aan Boeren voor Drinkwater. Kennisuitwisseling was voor hem een belangrijke reden om mee te doen: “Het belangrijkste vind ik dat je kunt leren van elkaar. Als je alleen aan de keukentafel blijft zitten, gaat het mis”.
Meer opbrengst halen van het grasland is een belangrijke doelstelling voor hem: “Ik wil efficiënter werken, met minder kosten. En dat heeft ook zijn effect op het mineralenoverschot”.

De snijmaïs verbouwt Heuver op telkens andere percelen: “Ik ruil grond uit met akkerbouwers, voor de aardappelteelt. Verder combineer ik graslandvernieuwing met een jaar snijmaïs telen. Zo hou ik de onkruiddruk laag. Wied-eggen zou daarin ook goed passen, maar er is geen enkele loonwerker in de buurt meer, die een wied-eg heeft. Misschien dat ik aan de slag ga met ruit-zaaien. Omdat de rijen dan dichter bij elkaar staan, worden de voedingsstoffen in de mest beter benut”.