Deelnemers

Jan Brönninkreef, Holten

  • Deelnemer sinds: 2013
  • Intrekgebied: Espelo
  • Melkkoeien: 120
  • jongvee: 65 stuks
    Kg melk / koe 9600
  • Grond: Gras: 37 ha.
    Mais: 3 ha.
  • Grond in intrekgebied: 39 ha.

Motivatie

Jan Brönninkreef kan tevreden zijn met zijn bedrijf:  het is een mooi familiebedrijf, met goede gebouwen en verkaveling, de technische resultaten zijn prima en de mineralenverliezen minimaal.

Brönninkreef heeft slechts 3 hectare snijmaïs, dat ieder jaar op een ander perceel geteeld wordt.
“Ik gebruik de snijmaïs als een soort ‘tussengewas’ bij de graslandvernieuwing. Dat werkt uitstekend, zowel voor de grasopbrengst als voor de mineralenverliezen. We voldoen nu al ruimschoots aan de doelstelling om onder de 100 kg N bodemoverschot te blijven ”.

Waarom dan nog meedoen aan het project Boeren voor Drinkwater? “Je moet wel voortdurend blijven werken aan goede resultaten. We krijgen goede begeleiding en in de groep delen we ervaringen en komen we soms samen tot innovatieve oplossingen. Dat vind ik zeker waardevol”.

Heeft Brönninkreef verder nog wensen? “Verder groeien in aantal koeien hoeft voor mij niet. Dit aantal is goed behapbaar voor ons, zonder met personeel te moeten werken. Wel zou het mooi zijn als we nog wat extra grond kunnen krijgen. Dat geeft net wat meer zekerheid en stabiliteit”.