Deelnemers

Jan Meijer, Wierden

  • Deelnemer sinds: 2012
  • Intrekgebied: Wierden
  • 110 melkkoeien
    8500 kg melk /koe
  • 30 stuks jongvee
    (daarnaast 30 bij opfok)
  • Grond: 36 ha. gras en 7 ha. mais
  • Grond in intrekgebied: 32 ha.

Motivatie

Jan Meijer is vooral mee gaan doen aan het project om kennis te vergaren. “Je hoeft geen voorloper of uitvinder te zijn. Eigenlijk zijn simpele maatregelen vaak het best toepasbaar en het meest effectief. Minder mest gebruiken op de kopakker is zo’n voorbeeld: hoe simpel kan het zijn?”

Meijer streeft ernaar ‘zuinig te boeren’: “Met zo weinig mogelijk middelen zoveel mogelijk productie, dat is de uitdaging. En gezien het dalende N-overschot lukt dat al aardig”.
“Je moet gewoon heel tactisch omgaan met de beschikbare kunstmest, want veel ruimte is er niet!”.

In het project heeft Meijer goede ervaringen opgedaan met grasonderzaai in mais. “Naast het beperken van mineralenverliezen heeft dat ook andere, positieve neveneffecten. Je maakt de grond nog een keer extra los, dat is goed voor de beluchting”.

Het aantal stuks jongvee per 10 melkkoeien is ook verminderd. De jongvee opfok wordt nu ook deels uitbesteed.