Deelnemers

Joan ter Weele, Markelo

  • Deelnemer sinds: 2011
  • Intrekgebied: Herikerberg
  • Aantal stuks jongvee: 40 (25 elders in opfok)
  • Kg melk / koe 8700
  • Grond: 29 ha. gras en 7 ha. mais

Motivatie

In 2017 heeft Joan ter Weele een nieuwe stal gebouwd, en dat geeft extra kansen. “De mestopslag is flink ruimer geworden. We hebben nu voor 11 maand opslag, dus hoeven we niet meer in ongunstige periodes mest uit te rijden. De stal krijgt een ander type rooster en dit zal ook de vervluchtiging van ammoniak verminderen en wellicht de stikstofgehaltes in de mest verbeteren.”.

“We hebben ruim 7 hectare grond op afstand. We kunnen eigenlijk alleen daar maïs verbouwen, want op andere percelen met natte, venige grond gaat dat niet. Vruchtwisseling is dan ook niet mogelijk. Ik probeer wel het organische stofgehalte op peil te houden met compost. Het nadeel daarvan is, dat dit ook tot insleep van onkruidzaad leidt. We hebben veel last van Gladvingergras en Kleefkruid, dat zijn lastige onkruiden. Met wied-eggen kunnen we wel een deel van het onkruid weer weg pakken”.

Over het project is Joan enthousiast: “Je kan er veel van leren, en het is nog gratis ook. Soms zijn simpele tips (kopakkers niet bemesten bijvoorbeeld) veel waard, en kan ik meteen toepassen. En het is ook mooi als wij enige waardering krijgen voor onze inspanningen”.