Deelnemers

Jolanda Jacobi, Markelo

  • Deelnemer sinds: 2015
  • Intrekgebied: Herikerberg-Goor
  • Aantal melkkoeien : 100 mk
  • Aantal stuks jongvee: 50 stuks
    Kg melk / koe 9500
  • Grond: 43 ha. grasland
  • Grond in intrekgebied: 10 ha. mais

Motivatie

Jolanda Jacobi doet als één van de weinige vrouwelijke deelnemers mee. “Ik wil meer inzicht krijgen in de mineralenkringloop. De regels worden steeds strenger dus we moeten de mineralen echt optimaal benutten. Ik wil ook zelf inzicht hebben in de bedrijfsvoering en vele cijfers. Verder kan ik in het project kennis opdoen en ook ervaringen delen met collega’s”.

“Natuurlijk is er milieu van belang, maar ik doe dit toch echt in eerste instantie voor ons zelf. Het resultaat heeft daarbij toch ook een positief effect op het milieu. De win-win situatie is wel mooi meegenomen”.

De afgelopen jaren is op een aantal punten gewerkt aan een hogere mineralenefficiëntie: het fosfaatgehalte in het krachtvoer is verminderd, de mest wordt nu systematisch bemonsterd en nog gerichter verdeeld over de verschillende percelen, en de mestopslagcapaciteit is vergroot. Op natte percelen en onder bomen wordt minder bemest.