Deelnemers

Riny Paalman, Holten

  • Deelnemer sinds: 2017
  • Intrekgebied: Holten
  • 100 melkkoeien
    8000 kg melk /koe
  • 65 stuks jongvee
  • Grond: 42 ha. gras en 4 ha. mais

Motivatie

“De belangrijkste reden voor mij om mee te doen met dit project is dat het kennis oplevert. Ik kan dat goed gebruiken om nog scherper te boeren, een betere benutting van mineralen met meer gewasopbrengst. Het milieu is voor ons belangrijk, maar dat zou voor iedereen moeten gelden. Ook particulieren spuiten soms gewasbeschermingsmiddelen in hun tuin, zonder enige kennis van zaken”.

“We hebben een goed verkaveld bedrijf met veel grond om de stal. Dat geeft voldoende mogelijkheden voor een goede beweiding. De oude stal is eigenlijk te klein en arbeidsintensief. Dat moet nog beter”.

“We proberen de mineralenbenutting te verbeteren door minder jongvee aan te houden en krachtvoer met een lager fosfaatgehalte te voeren”.