Deelnemers

Stefan Woolderink, Wierden

  • Deelnemer sinds: 2012
  • Intrekgebied: Wierden
  • Aantal melkkoeien: 95
  • Aantal stuks jongvee: 80
    Kg melk / koe 8300
  • Grond: 47 ha. gras en 8 ha. mais
  • Grond in intrekgebied: 53 ha.

Motivatie

Stefan Woolderink zit met zijn bedrijf tussen twee drinkwaterwinningen in en binnenkort komt daar nog een derde bij. Het gehele bedrijf valt dus in het intrekgebied. Dat betekent ook veel droogteschade, want het grondwaterniveau is zichtbaar verlaagd door de waterwinning. “In de ondergrond zit bij ons een dikke leemlaag, die het water in de bovenste laag gescheiden houdt van het diepere grondwater dat gebruikt wordt voor de waterwinning. Maar de leemlaag loopt schuin af en wordt verderop steeds dunner.  Het grondwater bij ons komt dus via een omweg wel in de diepere lagen terecht”.

In de nieuwe stal uit 2012 zijn 150 ligplaatsen beschikbaar en we waren geleidelijk aan het uitbreiden richting 120 melkkoeien. Maar door de fosfaatrechten mogen we nu nog maar 90 koeien kunnen houden, en ook het aantal stuks jongvee hebben we verminderd. Daardoor zijn we nu wel zelfvoorzienend wat betreft ruwvoer”.

“In de maïs gebruiken we al jaren een wied-eg, die we destijds zelf gekocht hebben. Dat bevalt ons prima, de onkruiddruk is lager en dat scheelt weer in de gewasbeschermingsmiddelen.  We eggen soms ook percelen maïs voor andere boeren”.