Deelnemers

Wim Slots, Lemele

  • Deelnemer sinds: 2012
  • Intrekgebied: Archem
  • Aantal melkkoeien: 45, 7000 kg melk /koe
  • 26 stuks jongvee
  • Grond: 26 ha. gras en 4 ha. mais
  • Grond in intrekgebied: 30 ha.

Motivatie

Het melkveebedrijf van Wim Slots ligt deels in het intrekgebied Archem, op een plek waar veel toeristen langs komen. “Ik zit hier erg in de kijker, en krijg regelmatig vragen van mensen over de bedrijfsvoering. Ik wil positief bijdragen aan een beter imago voor de veehouderij, dat is ook een reden om al vanaf het begin aan dit project mee te doen. Met de cijfers in de hand kan ik laten zien wat we doen. Verder levert het me ook veel kennis op. Ik heb geen opvolger en ben zelf inmiddels 61 jaar. Maar afbouwen wil ik voorlopig nog niet, en ik wil op een zo goed mogelijke manier verder boeren”.

“De laatste jaren heb met een toevoegmiddel aan de mest en met een langzaam werkende ureum kunstmest gewerkt om de stikstofverliezen te beperken. Op de maïspercelen teel ik standaard een nagewas, zoals rogge. Bij de maïsteelt op de esgrond probeer ik ook minder gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken, maar dat is wel lastig vanwege de hoge onkruiddruk op die percelen. Eigenlijk ik wel vruchtwisseling willen toepassen, maar dan moet je wel grond kunnen uitruilen met andere gebruikers”.