Nieuwe Oogst – Bewustwording schoon water flink groter

Nieuwe Oogst – Bewustwording schoon water flink groter

Boeren, Vitens en provincie Overijssel werkten tien jaar samen om de drinkwaterkwaliteit in Overijssel en het economisch resultaat op agrarische bedrijven te verbeteren. Nu het project ten einde loopt, kan de balans worden opgemaakt.

Het terugdringen van de nitraatuitspoeling in kwetsbare waterwingebieden op hooggelegen zandgronden in Overijssel. Dat is het hoofddoel van Boeren voor Drinkwater, het in 2011 opgestarte project waarin waterbedrijf Vitens, provincie Overijssel en zo’n negentig boeren samenwerkten.

Er werden maatregelen genomen om de uitspoeling van meststoffen en bestrijdingsmiddelen te verminderen. Heel belangrijk is dat de boeren daar geen nadeel van moesten ondervinden. Door de efficiëntere bedrijfsvoering moesten zij er juist een beter economisch bedrijfsresultaat door behalen. En dat is zeker mogelijk, stelt Colin Dekker, die als projectmedewerker vanuit Wageningen University & Research (WUR) bij Boeren voor Drinkwater is betrokken.

Hij geeft aan dat niet alle doelen zijn gehaald, maar dat er wel degelijk op diverse terreinen winst is geboekt. ‘Een betere mineralenbenutting is te allen tijde beter voor je boerenbedrijf. Wat je niet verliest,hoef je ook niet aan te kopen. Onder de boeren die meedoen is het bewustzijn op dit vlak groter geworden en zij doen hun stinkende best om de nitraatuitspoeling op hun bedrijf te verminderen.’

Lees het volledige artikel van Nieuws Oogst hier!

Overig nieuws

Inspelen op zowel droge als natte omstandigheden op het bedrijf

Voorkom afspoeling door het verplaatsen of blokkeren van hotspots

Infoblad: Precisiebemesting mais

Infoblad: Compost

Infoblad: Demoproef najaarsbeweiden

Infoblad: Effect van bedrijfsspecifieke bemestingsnorm op N-residu

Infoblad: Water bij de mest goed voor de ammoniak, maar ook voor het N-bodemoverschot?

Hoeveel stikstof nemen vanggewassen en granen nog op na late aardappelen? Wat voor effect op daling nitraat?

Lessen leren uit metingen van nitraat grondwater

Nieuwe Oogst – Bewustwording schoon water flink groter