Infoblad: Demoproef najaarsbeweiden

Infoblad: Demoproef najaarsbeweiden

Het niet uitvoeren van najaarsweiden is een bekende maatregel om nitraatuitspoeling te doen verminderen. Najaarsweiden is echter vaak de goedkoopste manier om het najaarsgras te benutten. Om te bepalen wat het effect van najaarsweiden nou eigenlijk is op het N-residu is er in het kader van Boeren voor Drinkwater Overijssel een demoproef najaarsbeweiding opgezet op het melkveebedrijf van Herman Olthof.

Wilt u verder lezen? Download dan het infoblad als PDF.

Klik hier vooor het Infoblad_najaarsbeweiden

Overig nieuws

Inspelen op zowel droge als natte omstandigheden op het bedrijf

Voorkom afspoeling door het verplaatsen of blokkeren van hotspots

Infoblad: Precisiebemesting mais

Infoblad: Compost

Infoblad: Demoproef najaarsbeweiden

Infoblad: Effect van bedrijfsspecifieke bemestingsnorm op N-residu

Infoblad: Water bij de mest goed voor de ammoniak, maar ook voor het N-bodemoverschot?

Hoeveel stikstof nemen vanggewassen en granen nog op na late aardappelen? Wat voor effect op daling nitraat?

Lessen leren uit metingen van nitraat grondwater

Nieuwe Oogst – Bewustwording schoon water flink groter