Infoblad: Precisiebemesting mais

Infoblad: Precisiebemesting mais

Is met meer precisie een vergelijkbare of zelfs hogere maisopbrengst mogelijk? Dat is bekeken op demovelden precisiebemesting in mais in samenwerking tussen Boeren voor Drinkwater Overijssel (BVDO) en Vruchtbare Kringloop Overijsel (VKO). Het idee is dat de drijfmest bemesting in het voorjaar verlaagd kan worden. En dat later in het groeiseizoen een aanvullende kunstmestgift toegediend wordt. De hoogte van de gift is bepaald aan de hand van gewas- en bodemmonsters. Zo wordt dus meer naar behoefte bemest. Het doel van de demo’s is om te zien of een gedeelde bemesting van maïs een betere stikstof (N) benutting geeft waardoor het stikstofbodemoverschot en het N-residu in het najaar lager zullen zijn.

Wilt u verder lezen? Download dan het infoblad als PDF.

Klik hier voor het Infoblad_precisiebemesting_mais

Overig nieuws

Inspelen op zowel droge als natte omstandigheden op het bedrijf

Voorkom afspoeling door het verplaatsen of blokkeren van hotspots

Infoblad: Precisiebemesting mais

Infoblad: Compost

Infoblad: Demoproef najaarsbeweiden

Infoblad: Effect van bedrijfsspecifieke bemestingsnorm op N-residu

Infoblad: Water bij de mest goed voor de ammoniak, maar ook voor het N-bodemoverschot?

Hoeveel stikstof nemen vanggewassen en granen nog op na late aardappelen? Wat voor effect op daling nitraat?

Lessen leren uit metingen van nitraat grondwater

Nieuwe Oogst – Bewustwording schoon water flink groter