Infoblad: Water bij de mest goed voor de ammoniak, maar ook voor het N-bodemoverschot?

Infoblad: Water bij de mest goed voor de ammoniak, maar ook voor het N-bodemoverschot?

Het verdunnen van drijfmest bij aanwending is een populaire maatregel om de ammoniakemissie te verminderen. Een lagere ammoniakemissie is goed voor de mineralenbenutting op het eigen bedrijf, maar daarnaast ook voor de biodiversiteit in de natuur. Echter, de stikstof die anders met ammoniak de lucht in gaat, blijft nu in de bodem. Het is uiteindelijk de bedoeling dat deze stikstof weer in het gewas terechtkomt en weer meegaat in de mineralenkringloop. Helaas zal een verlies naar de bodem onvermijdelijk blijven, hoe klein ook. In de demoproeven die dit jaar plaats hebben gevonden bij Arjan Waalderink en Erik Rensen hebben we willen kijken of het verdunnen van mest een risico kan vormen voor het stikstof bodemoverschot en dus het nitraatgehalte van het grondwater.

Wilt u verder lezen? Download dan het infoblad als PDF.

Klik hier voor het infoblad: Mest verdunnen

Overig nieuws

Inspelen op zowel droge als natte omstandigheden op het bedrijf

Voorkom afspoeling door het verplaatsen of blokkeren van hotspots

Infoblad: Precisiebemesting mais

Infoblad: Compost

Infoblad: Demoproef najaarsbeweiden

Infoblad: Effect van bedrijfsspecifieke bemestingsnorm op N-residu

Infoblad: Water bij de mest goed voor de ammoniak, maar ook voor het N-bodemoverschot?

Hoeveel stikstof nemen vanggewassen en granen nog op na late aardappelen? Wat voor effect op daling nitraat?

Lessen leren uit metingen van nitraat grondwater

Nieuwe Oogst – Bewustwording schoon water flink groter