Boeren voor Drinkwater krijgt navolging

Boeren voor Drinkwater krijgt navolging

Meer geld voor bescherming drinkwaterbron

Diverse partijen in Overijssel hebben maandag overeenkomsten ondertekend om drinkwaterbronnen te beschermen. Tot en met 2022 worden 26 verschillende maatregelen uitgevoerd.

Volgens de provincie Overijssel is het drinkwater van goede kwaliteit, maar dat moet ook in de toekomst zo blijven. Voor boeren rond drinkwaterbronnen is de ‘Aanpak nitraat in zes grondwaterbeschermingsgebieden’ van belang. Deze werd ondertekend door de provincie, waterbedrijf Vitens en LTO Noord.

‘Er is beslist een mijlpaal bereikt’, stelt Jurgen Neimeijer. Hij is regiocoördinator Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. ‘Er is nu veel budget beschikbaar vanuit de overheid om te werken aan schoon drinkwater. De aanpak sluit aan bij de al bestaande aanpak van Boeren voor drinkwater. Hierin leveren boeren een bijdrage voor verbetering van het drinkwater en verbeteren ze tegelijkertijd hun bedrijfsresultaat, omdat ze efficiënter omgaan met mineralen.’

Professionele begeleiding

Boeren die meedoen aan Boeren voor drinkwater krijgen professionele begeleiding van een deskundige op het gebied van bodem en water. ‘Al kan het soms ook nuttig zijn om een specialist in te zetten op het gebied van rassenkeuze’, vertelt Neimeijer. ‘De begeleiding is op maat. Er wordt gekeken waar op welk bedrijf behoefte aan is.’

De deelnemers aan Boeren voor drinkwater zijn doorgaans enthousiast over de aanpak, maar het aantal deelnemers moet omhoog om daadwerkelijk impact te hebben op de kwaliteit van het drinkwater.

Grondoppervlakte

Neimeijer: ‘Daarvoor is het nodig om rond de zes grondwaterbeschermingsgebieden een dekking te hebben van 80 procent van de grondoppervlakte. Er zijn nu meer mogelijkheden om boeren te benaderen om ook mee te doen. Alle grondwaterbeschermingsgebieden bevinden zich in Twente.’

Volgens bestuurder Henk Joling van LTO Noord Regio Oost is er al veel kennis opgedaan in Boeren voor drinkwater en andere grondwaterprojecten. ‘Dat is het probleem niet. Het is nu van belang om het aantal deelnemers te verhogen. Uiteindelijk worden de bedrijven er zelf ook beter van, omdat ze efficiënter werken. Een win-winsituatie dus.’

Dit artikel verscheen eerder in Nieuwe Oogst

Overig nieuws

Inspelen op zowel droge als natte omstandigheden op het bedrijf

Voorkom afspoeling door het verplaatsen of blokkeren van hotspots

Infoblad: Precisiebemesting mais

Infoblad: Compost

Infoblad: Demoproef najaarsbeweiden

Infoblad: Effect van bedrijfsspecifieke bemestingsnorm op N-residu

Infoblad: Water bij de mest goed voor de ammoniak, maar ook voor het N-bodemoverschot?

Hoeveel stikstof nemen vanggewassen en granen nog op na late aardappelen? Wat voor effect op daling nitraat?

Lessen leren uit metingen van nitraat grondwater

Nieuwe Oogst – Bewustwording schoon water flink groter