Gedeputeerde Bert Boerman over Boeren voor Drinkwater

Gedeputeerde Bert Boerman over Boeren voor Drinkwater

Op het Nationaal Deltacongres 2017 op 2 november reflecteerde gedeputeerde Boerman in de sessie over Zoetwater op het verhaal van Peter Schrijver (Waterschap Rijn en IJssel) over Vruchtbare Kringloop en ging daarbij ook specifiek in op de aanpak van het project ‘Boeren voor Drinkwater’:

“Mooi om te zien dat dit soort projecten al goed voet in de aarde krijgen in het oosten van ons land. Belangrijk is dat ze steeds verder uitgerold gaan worden. De urgentie vanuit klimaatverandering en waterkwaliteit is duidelijk. Dan is het fijn om een aanpak te hebben waarmee we niet alleen die uitdagingen aangaan, maar ook tegelijk de landbouwsector sterker maken.

De ervaringen in Overijssel laten zien dat dat kan. In enkele van de meest kwetsbare gebieden, waar ook nog eens grondwater wordt gewonnen voor de productie van ons drinkwater, werken we sinds 2010 met boeren samen in het project Boeren voor Drinkwater. We trekken daarbij samen op met Vruchtbare Kringloop Overijssel. 

Kracht van Boeren voor Drinkwater is de individuele begeleiding en maatwerk op bedrijfsniveau. Dat werpt zijn vruchten af: nitraatgehalten in het grondwater dalen en de boeren houden jaarlijks gemiddeld 5000 euro over. Milieu en economie gaan hand in hand. Tegelijk zien we dat nog niet genoeg boeren meedoen in die kwetsbare gebieden. Komende jaren wordt daarom volop ingezet om meer boeren aan boord te krijgen, zodat we genoeg massa krijgen om de uitdagingen met elkaar aan te kunnen. Alleen als iedereen meedoet krijgen we het voor elkaar!”

 Meer informatie over het Deltacongres

Overig nieuws

Hoeveel stikstof nemen vanggewassen en granen nog op na late aardappelen? Wat voor effect op daling nitraat?

Lessen leren uit metingen van nitraat grondwater

Nieuwe Oogst – Bewustwording schoon water flink groter

Velddag Boeren voor Drinkwater

N-mineraal monstername op demo-proeven

Inschrijving op actie ‘Bezem door de middelenkast Overijssel 2021’ verlengd t/m 3 november a.s.

Actie ‘Bezem door de middelenkast’ in Overijssel

Velddag bijbemesten op de Lemelerberg

Boeren voor Drinkwater: een succesverhaal, maar simpel is het niet

“Een mooi project – Het gaat ergens over”