Nitraat meten in het grondwater – hoe gaat dat eigenlijk?

Nitraat meten in het grondwater – hoe gaat dat eigenlijk?

Het nitraatgehalte meten in het bovenste grondwater: het klinkt zo simpel. Maar hoe gaat dat eigenlijk? De jaarlijkse metingen worden zeer zorgvuldig uitgevoerd, om ook echt betrouwbare resultaten te krijgen. Bekijk het (Engels ondertitelde) filmpje om te zien hoe dat gaat:

Overig nieuws

Inspelen op zowel droge als natte omstandigheden op het bedrijf

Voorkom afspoeling door het verplaatsen of blokkeren van hotspots

Infoblad: Precisiebemesting mais

Infoblad: Compost

Infoblad: Demoproef najaarsbeweiden

Infoblad: Effect van bedrijfsspecifieke bemestingsnorm op N-residu

Infoblad: Water bij de mest goed voor de ammoniak, maar ook voor het N-bodemoverschot?

Hoeveel stikstof nemen vanggewassen en granen nog op na late aardappelen? Wat voor effect op daling nitraat?

Lessen leren uit metingen van nitraat grondwater

Nieuwe Oogst – Bewustwording schoon water flink groter