Ook geo-informatici interesseren zich voor Boeren voor Drinkwater

Ook geo-informatici interesseren zich voor Boeren voor Drinkwater

Geo-informatici zijn mensen die met allerlei ruimtelijke informatie werken op digitale kaarten. Ook in het project Boeren voor Drinkwater is van deze techniek gebruik gemaakt. Daarom is een artikel verschenen over het project in het vakblad Geo-Info. Klik onderstaande link om die te lezen:

17_Landbouw en drinkwaterwinning_Geo Info 4-2018-def

Overig nieuws

Hoeveel stikstof nemen vanggewassen en granen nog op na late aardappelen? Wat voor effect op daling nitraat?

Lessen leren uit metingen van nitraat grondwater

Nieuwe Oogst – Bewustwording schoon water flink groter

Velddag Boeren voor Drinkwater

N-mineraal monstername op demo-proeven

Inschrijving op actie ‘Bezem door de middelenkast Overijssel 2021’ verlengd t/m 3 november a.s.

Actie ‘Bezem door de middelenkast’ in Overijssel

Velddag bijbemesten op de Lemelerberg

Boeren voor Drinkwater: een succesverhaal, maar simpel is het niet

“Een mooi project – Het gaat ergens over”