Ook geo-informatici interesseren zich voor Boeren voor Drinkwater

Ook geo-informatici interesseren zich voor Boeren voor Drinkwater

Geo-informatici zijn mensen die met allerlei ruimtelijke informatie werken op digitale kaarten. Ook in het project Boeren voor Drinkwater is van deze techniek gebruik gemaakt. Daarom is een artikel verschenen over het project in het vakblad Geo-Info. Klik onderstaande link om die te lezen:

17_Landbouw en drinkwaterwinning_Geo Info 4-2018-def

Overig nieuws

Inspelen op zowel droge als natte omstandigheden op het bedrijf

Voorkom afspoeling door het verplaatsen of blokkeren van hotspots

Infoblad: Precisiebemesting mais

Infoblad: Compost

Infoblad: Demoproef najaarsbeweiden

Infoblad: Effect van bedrijfsspecifieke bemestingsnorm op N-residu

Infoblad: Water bij de mest goed voor de ammoniak, maar ook voor het N-bodemoverschot?

Hoeveel stikstof nemen vanggewassen en granen nog op na late aardappelen? Wat voor effect op daling nitraat?

Lessen leren uit metingen van nitraat grondwater

Nieuwe Oogst – Bewustwording schoon water flink groter