Vitens enthousiast over Nationaal Programma Landbouwbodems

Vitens enthousiast over Nationaal Programma Landbouwbodems

Alle landbouwbodems moeten in 2030 duurzaam worden beheerd. Dit kondigde Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vorige week aan in een brief aan de Tweede Kamer. Om dit te bereiken, richt zij het Nationaal Programma Landbouwbodems op. Vitens is erg blij met dit initiatief en is trots dat het als een van de eerste organisaties al bijdraagt aan het programma door de Bodemcoalitie: een samenwerking met Rabobank en A.S.R.

Landbouw en drinkwaterwinning

Minister Schouten vat de relatie tussen landbouw en drinkwaterwinning goed samen: “Een gezonde bodem is een schatkamer voor onze landbouw en is goed voor de hele samenleving, omdat het invloed heeft op de kwaliteit van ons eten, ons water en onze lucht.”

In veel van de beschermingsgebieden van Vitens zijn boeren actief. Ondanks dat zij moeten voldoen aan grondwaterbeschermingsregels, zijn sommige stoffen die boeren gebruiken (zoals bestrijdingsmiddelen) schadelijk voor onze grondwaterbronnen. Dit is het geval wanneer ze niet voldoende worden vastgehouden in de bodem en uitspoelen naar het grondwater. Andersom hebben de boeren soms last van Vitens vanwege verdroging en strikte regelgeving. Toch denken we steeds vaker allebei vanuit het gezamenlijke belang: een gezonde bodem. Om die reden werken we al een tijd samen in ‘Boeren voor drinkwater’ en ‘Vruchtbare kringloop’: projecten die erop zijn gericht om door andere, duurzame manieren van boeren tot schoner grondwater en een beter bedrijfsresultaat voor boeren te komen.

Bodemcoalitie

Naast onze samenwerking met boeren, hebben we de handen ineen geslagen met Rabobank en A.S.R. in een Bodemcoalitie. Hierbinnen ontwikkelen we een instrument dat aangeeft hoe de bodemkwaliteit van een agrarisch ondernemer zich ontwikkelt. Doel is de kennis en het inzicht in de bodemkwaliteit te vergroten, waardoor boeren en tuinders hun opbrengsten kunnen optimaliseren. Bovendien zal een beter beeld ontstaan van de omgeving van onze grondwaterwinning. Uiteindelijk doel is verduurzaming van de bodem. Hier plukken zowel de boeren als onze grondwaterbronnen de vruchten van.

Bron: Website Vitens

Overig nieuws

Inspelen op zowel droge als natte omstandigheden op het bedrijf

Voorkom afspoeling door het verplaatsen of blokkeren van hotspots

Infoblad: Precisiebemesting mais

Infoblad: Compost

Infoblad: Demoproef najaarsbeweiden

Infoblad: Effect van bedrijfsspecifieke bemestingsnorm op N-residu

Infoblad: Water bij de mest goed voor de ammoniak, maar ook voor het N-bodemoverschot?

Hoeveel stikstof nemen vanggewassen en granen nog op na late aardappelen? Wat voor effect op daling nitraat?

Lessen leren uit metingen van nitraat grondwater

Nieuwe Oogst – Bewustwording schoon water flink groter