Bram Egberts op de radio over het project

Bram Egberts op de radio over het project

Bram Egberts, deelnemer van het eerste uur aan het project Boeren voor Drinkwater vertelt enthousiast over zijn ervaringen in het radioprgramma ‘Boeren, Burgers, Buitenlui’ van RTV Oost.
Het interview is te beluisteren via deze link (van 6.10 tot 13.35 minuten).

.

Overig nieuws

Inspelen op zowel droge als natte omstandigheden op het bedrijf

Voorkom afspoeling door het verplaatsen of blokkeren van hotspots

Infoblad: Precisiebemesting mais

Infoblad: Compost

Infoblad: Demoproef najaarsbeweiden

Infoblad: Effect van bedrijfsspecifieke bemestingsnorm op N-residu

Infoblad: Water bij de mest goed voor de ammoniak, maar ook voor het N-bodemoverschot?

Hoeveel stikstof nemen vanggewassen en granen nog op na late aardappelen? Wat voor effect op daling nitraat?

Lessen leren uit metingen van nitraat grondwater

Nieuwe Oogst – Bewustwording schoon water flink groter