Schoon drinkwater vraagt om goed boeren

Boeren rond de grondwaterwinning Herikerberg-Goor spannen zich in om het grondwater zo min mogelijk te belasten. Vorige week kwamen ze naar de nieuwbouw van waterbedrijf Vitens in Goor. Voor de boeren vormt werken aan een betere bodem de sleutel naar het verminderen van verliezen en betere bedrijfsresultaten.Lees verder: het hele artikel in Nieuwe Oogst.  

Boeren voor Drinkwater krijgt navolging

Meer geld voor bescherming drinkwaterbron Diverse partijen in Overijssel hebben maandag overeenkomsten ondertekend om drinkwaterbronnen te beschermen. Tot en met 2022 worden 26 verschillende maatregelen uitgevoerd. Volgens de provincie Overijssel is het drinkwater van goede kwaliteit, maar dat moet ook in de toekomst zo blijven. Voor boeren rond drinkwaterbronnen is de ‘Aanpak nitraat in zes… Lees meer »

Ook geo-informatici interesseren zich voor Boeren voor Drinkwater

Geo-informatici zijn mensen die met allerlei ruimtelijke informatie werken op digitale kaarten. Ook in het project Boeren voor Drinkwater is van deze techniek gebruik gemaakt. Daarom is een artikel verschenen over het project in het vakblad Geo-Info. Klik onderstaande link om die te lezen: 17_Landbouw en drinkwaterwinning_Geo Info 4-2018-def

Nitraat meten in het grondwater – hoe gaat dat eigenlijk?

Het nitraatgehalte meten in het bovenste grondwater: het klinkt zo simpel. Maar hoe gaat dat eigenlijk? De jaarlijkse metingen worden zeer zorgvuldig uitgevoerd, om ook echt betrouwbare resultaten te krijgen. Bekijk het (Engels ondertitelde) filmpje om te zien hoe dat gaat:

Harold Dubbink legt uit op TV Oost waarom hij de wied-eg gebruikt

Bekijk het artikel en het filmpje via deze link

Hoog bezoek van de EU bij ‘Boeren voor Drinkwater’

Wat is er mooier dan in direct contact komen met de beleidsmakers van de EU over een onderwerp waar je direct in de praktijk mee te maken hebt? Die kans kregen de boeren en de begeleiders van het project ‘Boeren voor Drinkwater’ afgelopen woensdag. De stemming zat er goed in op deze zonnige middag bij… Lees meer »

Boeren in kwetsbare waterwingebieden – Interview met Arjan Waalderink

Arjan Waalderink boert net als generaties voor hem aan de rand van Wierden. Zijn veebedrijf met ruim 100 melkkoeien is in een waterwingebied. Op een kilometer afstand van de boerderij wordt jaarlijks 2 miljoen kuub water opgepompt. Het komt uiteindelijk ook bij hem uit de kraan. Daar moeten wel eerst meststoffen en bestrijdingsmiddelen uit worden… Lees meer »

Gedeputeerde Bert Boerman over Boeren voor Drinkwater

Op het Nationaal Deltacongres 2017 op 2 november reflecteerde gedeputeerde Boerman in de sessie over Zoetwater op het verhaal van Peter Schrijver (Waterschap Rijn en IJssel) over Vruchtbare Kringloop en ging daarbij ook specifiek in op de aanpak van het project ‘Boeren voor Drinkwater’: “Mooi om te zien dat dit soort projecten al goed voet… Lees meer »

Bram Egberts op de radio over het project

Bram Egberts, deelnemer van het eerste uur aan het project Boeren voor Drinkwater vertelt enthousiast over zijn ervaringen in het radioprgramma ‘Boeren, Burgers, Buitenlui’ van RTV Oost. Het interview is te beluisteren via deze link (van 6.10 tot 13.35 minuten). .

Project ‘Boeren voor Drinkwater’ brengt norm Kaderrichtlijn Water dichterbij

De kwaliteit van het grondwater in de zandgebieden waar melkveehouders meedoen aan het project ‘Boeren voor Drinkwater’ is aanzienlijk verbeterd. Door verlaging van het nitraatoverschot op de bedrijven neemt de nitraatconcentratie in het bovenste grondwater gestaag af. De verwachting is dat de projectboeren binnen enkele jaren structureel voldoen aan de normen van de Kaderrichtlijn Water…. Lees meer »