Maand: april 2016

Het project ‘Boeren voor Drinkwater’ van de provincie Overijssel krijgt een vervolg.

Vervolg Boeren Voor Drinkwater

Uit de resultaten die de deelnemers aan het project hebben behaald, blijkt dat de nitraatconcentratie in het grondwater afneemt. Daarnaast blijken de genomen maatregelen ook goed voor de financiële opbrengsten van de boeren. Het project Boeren voor Drinkwater richt zich op het verminderen van de milieubelasting en het verbeteren van het bedrijfsresultaat van de deelnemende… Lees meer »