Maand: september 2018

Boeren voor Drinkwater krijgt navolging

Meer geld voor bescherming drinkwaterbron Diverse partijen in Overijssel hebben maandag overeenkomsten ondertekend om drinkwaterbronnen te beschermen. Tot en met 2022 worden 26 verschillende maatregelen uitgevoerd. Volgens de provincie Overijssel is het drinkwater van goede kwaliteit, maar dat moet ook in de toekomst zo blijven. Voor boeren rond drinkwaterbronnen is de ‘Aanpak nitraat in zes… Lees meer »

Ook geo-informatici interesseren zich voor Boeren voor Drinkwater

Geo-informatici zijn mensen die met allerlei ruimtelijke informatie werken op digitale kaarten. Ook in het project Boeren voor Drinkwater is van deze techniek gebruik gemaakt. Daarom is een artikel verschenen over het project in het vakblad Geo-Info. Klik onderstaande link om die te lezen: 17_Landbouw en drinkwaterwinning_Geo Info 4-2018-def