Categorie: Geen categorie

Hoeveel stikstof nemen vanggewassen en granen nog op na late aardappelen? Wat voor effect op daling nitraat?

In bepaalde gevallen kan er nog een vanggewas worden ingezaaid na de oogst van late aardappelen. Bij inzaai in oktober is de keuze aan geschikte vanggewassen echter beperkt. In de praktijk worden na late aardappelen bovendien vaak wintergranen ingezaaid. Binnen het Landbouwcentrum Aardappelen (LCA) onderzocht de Bodemkundige Dienst van België hoeveel stikstof verschillende vanggewassen en… Lees meer »

Lessen leren uit metingen van nitraat grondwater

In Koeien & Kansen worden jaarlijks metingen gedaan van nitraatgehaltes in het grondwater. Deze metingen zijn in eerste instantie bedoeld om een algemeen beeld te krijgen van de ontwikkeling op de melkveebedrijven met derogatie, omdat 16 metingen per bedrijf onvoldoende zijn om de situatie op het bedrijf zelf goed in beeld te krijgen. Een analyse… Lees meer »

Nieuwe Oogst – Bewustwording schoon water flink groter

Boeren, Vitens en provincie Overijssel werkten tien jaar samen om de drinkwaterkwaliteit in Overijssel en het economisch resultaat op agrarische bedrijven te verbeteren. Nu het project ten einde loopt, kan de balans worden opgemaakt. Het terugdringen van de nitraatuitspoeling in kwetsbare waterwingebieden op hooggelegen zandgronden in Overijssel. Dat is het hoofddoel van Boeren voor Drinkwater,… Lees meer »

Velddag Boeren voor Drinkwater

Afgelopen jaar hebben er diverse velddemo’s plaatsgevonden in het project Boeren voor Drinkwater. Al deze demo-proeven hebben als doel het verminderen van de nitraatuitspoeling. Deelnemers van Boeren van Drinkwater waren onlangs te gast bij het bedrijf van Arjan Waalderink om informatie uit te wisselen en de resultaten van de velddemo te bekijken. Bekijk hier de video van de… Lees meer »

N-mineraal monstername op demo-proeven

Afgelopen jaar hebben er diverse demo-proeven plaatsgevonden in het project Boeren voor Drinkwater. Al deze demo-proeven hebben als doel het verminderen van de nitraatuitspoeling. Om het effect op nitraat uitspoeling te bepalen zijn afgelopen week N-mineraal monsters genomen op alle demo-proeven. Hoe gaat de monstername in zijn werk Monstername vindt plaats tot 90 cm onder… Lees meer »

Inschrijving op actie ‘Bezem door de middelenkast Overijssel 2021’ verlengd t/m 3 november a.s.

Volg je collega’s en meld je aan, er is nog voldoende ruimte en als deelnemer van Boeren voor Drinkwater heb je voorrang. Graag wijzen we jullie nogmaals op deze actie, waarbij je kosteloos en anoniem overtollige middelen aan de deur kunt laten ophalen. Meld je aan op  www.bezemdoordemiddelenkast.nl/Overijssel   De uitgebreide informatie kun je vinden… Lees meer »

Actie ‘Bezem door de middelenkast’ in Overijssel

Met de ‘Bezem door de middelenkast Overijssel’ kunt u kosteloos, anoniem en laagdrempelig uw restanten van niet-toegelaten gewasbeschermingsmiddelen laten ophalen door een erkende afvalinzamelaar bij u op het bedrijf. Deelnemers aan Boeren voor Drinkwater kunnen hieraan meedoen! Aanmelden kan tot 3 november 2021, via www.bezemdoordemiddelenkast.nl. Hoe werkt het? Binnen een maand na uw aanmelding neemt… Lees meer »

Velddag bijbemesten op de Lemelerberg

Op woensdag 23 juni vond de velddemo plaats over bijbemesten bij deelnemer Immink. De opzet van de demo is ontworpen door Herman Krebbers van Delphy en wordt tevens ondersteund door VKO. Vanuit Boeren voor Drinkwater wordt hiermee samengewerkt. De aanpak is interessant omdat deze techniek kan bijdragen aan efficiënter gebruik van stikstof en omdat de… Lees meer »

Boeren voor Drinkwater: een succesverhaal, maar simpel is het niet

Het project “Boeren voor Drinkwater” loopt al bijna 10 jaar. Het doel is om in enkele van de meest kwetsbare drinkwaterwinningen in Overijssel de nitraatgehaltes in het grondwater terug te brengen. Boeren doen vrijwillig mee en worden individueel ondersteund door agrarische en economisch adviseurs. Met een selecte groep begeleiders en deelnemers van het eerste uur… Lees meer »

“Een mooi project – Het gaat ergens over”

Het project  Boeren voor Drinkwater loopt al bijna tien jaar. Maar wat levert het op? Projectleider Cors van den Brink en een deelnemer Steven Warmelink aan het woord.