Maand: juli 2017

Project ‘Boeren voor Drinkwater’ gaat samenwerken met Vruchtbare Kringloop Overijssel

samenwerking met vruchtbare kringlopen overijssel

Het project ‘Boeren voor Drinkwater’ gaat verder en gaat de komende jaren samenwerken met het project Vruchtbare Kringloop Overijssel (VKO). Beide projecten richten zich een verbetering van de mineralenbenutting via de Kringloopwijzer. Door samen te werken maken we gebruik van elkaars brede expertise over bodem, gewas, mest en vee. Het aantal deelnemers aan Boeren met… Lees meer »

Meer Boeren voor Drinkwater in Overijssel

Meer Boeren Voor Drinkwater in Overijssel

Het aantal deelnemers aan het Overijsselse project Boeren voor Drinkwater is verdubbeld tot dertig. In het project werken veehouders in drinkwaterbeschermingsgebieden samen met specialisten aan vermindering van de uitspoeling van mineralen en gewasbeschermingsmiddelen. Subsidieverstrekkers Vitens en provincie Overijssel hebben besloten het project voor in ieder geval de komende drie jaar voort te zetten. ‘Hoewel de… Lees meer »