Auteur: admin

Project ‘Boeren voor Drinkwater’ brengt norm Kaderrichtlijn Water dichterbij

De kwaliteit van het grondwater in de zandgebieden waar melkveehouders meedoen aan het project ‘Boeren voor Drinkwater’ is aanzienlijk verbeterd. Door verlaging van het nitraatoverschot op de bedrijven neemt de nitraatconcentratie in het bovenste grondwater gestaag af. De verwachting is dat de projectboeren binnen enkele jaren structureel voldoen aan de normen van de Kaderrichtlijn Water…. Lees meer »

Project ‘Boeren voor Drinkwater’ gaat samenwerken met Vruchtbare Kringloop Overijssel

samenwerking met vruchtbare kringlopen overijssel

Het project ‘Boeren voor Drinkwater’ gaat verder en gaat de komende jaren samenwerken met het project Vruchtbare Kringloop Overijssel (VKO). Beide projecten richten zich een verbetering van de mineralenbenutting via de Kringloopwijzer. Door samen te werken maken we gebruik van elkaars brede expertise over bodem, gewas, mest en vee. Het aantal deelnemers aan Boeren met… Lees meer »

Meer Boeren voor Drinkwater in Overijssel

Meer Boeren Voor Drinkwater in Overijssel

Het aantal deelnemers aan het Overijsselse project Boeren voor Drinkwater is verdubbeld tot dertig. In het project werken veehouders in drinkwaterbeschermingsgebieden samen met specialisten aan vermindering van de uitspoeling van mineralen en gewasbeschermingsmiddelen. Subsidieverstrekkers Vitens en provincie Overijssel hebben besloten het project voor in ieder geval de komende drie jaar voort te zetten. ‘Hoewel de… Lees meer »

Het project ‘Boeren voor Drinkwater’ van de provincie Overijssel krijgt een vervolg.

Vervolg Boeren Voor Drinkwater

Uit de resultaten die de deelnemers aan het project hebben behaald, blijkt dat de nitraatconcentratie in het grondwater afneemt. Daarnaast blijken de genomen maatregelen ook goed voor de financiële opbrengsten van de boeren. Het project Boeren voor Drinkwater richt zich op het verminderen van de milieubelasting en het verbeteren van het bedrijfsresultaat van de deelnemende… Lees meer »